Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

07/11/2023 | 08:12 AM
Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Chiều ngày 6/11, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá công tác chỉ đạo điều hành, tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm hai tháng cuối năm 2023; nghe báo cáo tổng hợp tiến độ hoàn chỉnh các nội dung trình kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa X và thông qua các nội dung theo thẩm quyền quy định. Các đồng chí: Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh, Lê Trí Thanh – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì phiên họp.
Dữ liệu đang được cập nhật...
  • Bản tin doanh nghiệp tự in hóa đơn