Ngành Tài chính nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép

(ĐCSVN) – Từ cuối tháng 4/2021 đến nay, làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, người dân và tác động tiêu cực đến tình hình thu, chi ngân sách nhà nước. Việc ngành Tài chính bảo đảm thu ngân sách có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhờ đó bảo đảm nguồn chi cho công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Xây dựng và hoàn thiện nền tài chính quốc gia theo hướng hiện đại

(TBTCO) -Sáng 27/1, trong phiên thảo luận tại hội trường Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính có bài tham luận với chủ đề "Xây dựng và hoàn thiện nền tài chính quốc gia theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước".

Xây dựng kiến trúc cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính

Bộ Tài chính vừa ban hành Kiến trúc Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính. Theo đó, trong giai đoạn 1 từ năm 2019 – 2022, công nghệ trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn sẽ được thử nghiệm áp dụng trong lĩnh vực Thuế và Hải quan để giải quyết các bài toán nghiệp vụ phức tạp, từ đó đúc rút kinh nghiệm áp dụng trong tất cả các lĩnh vực thuộc quản lý của Bộ Tài chính.