Công bố giá vật liệu xây dựng Quý II năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Công bố giá vật liệu xây dựng Quý II năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam