Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Chiều ngày 6/11, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá công tác chỉ đạo điều hành, tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm hai tháng cuối năm 2023; nghe báo cáo tổng hợp tiến độ hoàn chỉnh các nội dung trình kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa X và thông qua các nội dung theo thẩm quyền quy định. Các đồng chí: Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh, Lê Trí Thanh – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì phiên họp.

NSNN đảm bảo cho các nhiệm vụ chi an sinh xã hội

Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, trong 7 tháng đầu năm, các nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước, thanh tra kiểm tra, cải cách thủ tục hành chính luôn được thực hiện đúng kế hoạch đã góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội.