THÔNG BÁO MỜI THẦU

Sở Tài chính thông báo mời thầu, gói thầu: Mua sắm hệ thống âm thanh, hệ thống wifi, phòng họp trực tuyến, màn hình Led