Thủ tướng chủ trì tổng kết hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Chiều ngày 28/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (Ủy ban) chủ trì Phiên họp lần thứ 7 để tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai phướng hướng, nhiệm vụ trong tâm năm 2024. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tham dự tại điểm cầu Quảng Nam.

Khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến thông qua sửa đổi bổ sung phí, lệ phí

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 63/2023/TT-BTC ngày 16/10/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định thu phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/12/2023.

Bộ Tài chính đẩy nhanh việc kết nối chia sẻ dữ liệu

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát, sửa đổi bổ sung chính sách về quản lý thương mại điện tử (TMĐT); kiểm soát dòng tiền; xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn kết nối, chia sẻ dữ liệu; thực hiện chuẩn hóa, số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu… Bộ Tài chính đã hoàn thành việc tham mưu Thủ tướng chính phủ ban hành chỉ thị. Ngày 30/05/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg về đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển TMĐT, chống thất thu thuế, đảm bảo an ninh tiền tệ. Ngày 19/9/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1986/QĐ-BTC về việc ban hành Kế hoạch triển khai chi tiết Chỉ thị số 18/CT-TTg và công văn số 1030/BTC-TCT gửi Bộ Công Thương...

"Chuyển đổi số quốc gia phải triển khai một cách tổng thể, toàn diện"

Đó là quan điểm của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Phạm Minh Chính nêu ra tại Chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) năm 2023, với chủ đề "Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị" do Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.