Số ký hiệu 151/2015/TT-BTC
Trích yếu hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân
Lĩnh vực Văn Bản Pháp Quy
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Loại văn bản SoTaiChinh_vi_Legal_TT
Người ký Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành 02/10/2015
Ngày có hiệu lực 20/11/2015
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân
Số ký hiệu: 151/2015/TT-BTC
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 20/11/2015

Văn bản liên quan