Số ký hiệu 1960/STC-NS
Trích yếu hướng dẫn chi hỗ trợ kinh phí cho cơ quan được giao nhiệm vụ xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất
Lĩnh vực Phí, lệ phí
Cơ quan ban hành Sở Tài chính
Loại văn bản Văn bản hành chính
Người ký Đặng Phong
Ngày ban hành 19/06/2023
Ngày có hiệu lực 19/06/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
hướng dẫn chi hỗ trợ kinh phí cho cơ quan được giao nhiệm vụ xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất
Số ký hiệu: 1960/STC-NS
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 19/06/2023

Văn bản liên quan