Số ký hiệu 2273/STC-HCSN
Trích yếu hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ đối với các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Lĩnh vực Phí, lệ phí
Cơ quan ban hành Sở Tài chính
Loại văn bản Văn bản hành chính
Người ký Phan Thị Thanh Thảo
Ngày ban hành 14/07/2023
Ngày có hiệu lực 14/07/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ đối với các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Số ký hiệu: 2273/STC-HCSN
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 14/07/2023

Văn bản liên quan