Số ký hiệu 1280/STC-GCS
Trích yếu hướng dẫn trình tự, thủ tục thanh lý nhà làm việc hoặc tài sản khác gắn liền với đất phải phá dỡ để thực hiện dự án đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng
Lĩnh vực Giá công sản
Cơ quan ban hành Sở Tài chính
Loại văn bản Văn bản hành chính
Người ký Thân Đức Sửu
Ngày ban hành 25/04/2023
Ngày có hiệu lực 25/04/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
hướng dẫn trình tự, thủ tục thanh lý nhà làm việc hoặc tài sản khác gắn liền với đất phải phá dỡ để thực hiện dự án đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng
Số ký hiệu: 1280/STC-GCS
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 25/04/2023

Văn bản liên quan