Số ký hiệu 08/2023/QĐ-UBND
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Phí, lệ phí
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Loại văn bản Văn bản pháp quy
Người ký Lê Trí Thanh
Ngày ban hành 07/04/2023
Ngày có hiệu lực 01/05/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số ký hiệu: 08/2023/QĐ-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/05/2023

Văn bản liên quan