Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 16 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
8668/UBND-KTTH 23/12/2023 Đang có hiệu lực
574/TL-BTC 14/09/2023 Đang có hiệu lực
2273/STC-HCSN 14/07/2023 Đang có hiệu lực
6. NQ 07- PHI TRUC TUYEN 12/07/2023 Đang có hiệu lực
06/NQ-HĐND 12/07/2023 Đang có hiệu lực
08/2023/NQ-HĐND 12/07/2023 Đang có hiệu lực
1960/STC-NS 19/06/2023 Đang có hiệu lực
1280/STC-GCS 25/04/2023 Đang có hiệu lực
2160/UBND-KTTH 11/04/2023 Đang có hiệu lực
1049/STC-GCS 07/04/2023 Đang có hiệu lực