Công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

.

Trên cơ sở xem xét thông tin giá vật liệu xây dựng quý II năm 2022 của các cơ quan chuyên môn của UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sản xuất, kinh doanh, khai thác vật liệu xây dựng được tiếp nhận tại Sở Xây dựng, SởTài chính và ý kiến phối hợp của Sở Tài chính tại Công văn số 1874/STC-GCS ngày 15/7/2022; Sở Xây dựng thông báo công bố giá vật liệu xây dựng chủ yếu sử dụng trong các công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam quý II năm 2022.
Thông báo số 86/TB-SXD ngày 18/7/2022
https://game3k.net/


Tin liên quan