Sẵn sàng “vào cuộc” tổng kiểm kê tài sản công trên toàn quốc

Chiều 27/5, Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) phối hợp với Sở Tài chính TP. Hà Nội và UBND huyện Gia Lâm tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai công tác kiểm kê thử nghiệm tài sản công (TSC) tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội.

 

Đại diện Cục Quản lý công sản trình bày một số nội dung liên quan đến đề án tổng kiểm kê tài sản công

Mở chuyên trang hướng dẫn việc kiểm kê

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý công sản cho biết, kể từ năm 1998 đến nay, đây là lần thứ hai triển khai thực hiện tổng kiểm kê TSC quy mô lớn trên toàn quốc. Năm 1998, công tác kiểm kê TSC chỉ được thực hiện trong khu vực hành chính sự nghiệp. Đó là tài sản mà Nhà nước giao cho các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp quản lý, sử dụng để phục vụ công tác quản lý, cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công.

Đối với Đề án tổng kiểm kê vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành (Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 01/3/2024) sẽ mở rộng hơn về tài sản mà các đơn vị phải thực hiện kiểm kê. Hiện nay Bộ Tài chính đang triển khai các công việc để thực hiện tổng kiểm kê đối với TSC tại khu vực hành chính sự nghiệp và các tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư quản lý tại các bộ, ngành, địa phương trên cả nước. Việc kiểm kê đối với TSC là công việc thường xuyên của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được Nhà nước giao quản lý, sử dụng đối với TSC.

Để đảm bảo công tác triển khai tổng kiểm kê chính thức trên phạm vi cả nước được hiệu quả, chất lượng, Bộ Tài chính đã có quyết định triển khai kiểm kê thử nghiệm tại 2 Bộ (Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải) và 5 địa phương, trong đó có Tp. Hà Nội.

Ông Nguyễn Tân Thịnh cho biết, đợt thử nghiệm nhằm tập dượt cách thức thực hiện công tác kiểm kê. Từ kiểm kê thực tế tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng TSC đến việc tổng hợp của các cơ quan quản lý cấp trên. Đồng thời, phát hiện các vấn đề trong công tác quản lý đối với TSC để có những chấn chỉnh kịp thời trước khi thực hiện kiểm kê chính thức trên toàn quốc.

Bên cạnh đó thông qua các đợt kiểm kê, Bộ Tài chính sẽ hoàn thiện các mẫu biểu và chỉ tiêu kiểm kê. Do đó trong quá trình kiểm nghiệm, đề nghị các đơn vị không chỉ thực hiện theo bộ mẫu được ban hành mà có ý kiến góp ý thực tiễn để Bộ Tài chính hoàn thiện các mẫu biểu kiểm kê đảm bảo phù hợp, đơn giản, dễ sử dụng...

Lãnh đạo Cục Quản lý công sản cũng đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tích cực trao đổi với báo cáo viên để làm rõ những nội dung công việc phải thực hiện. Cục sẽ cử cán bộ trực tiếp tham gia trong quá trình kiểm kê để cùng thực hiện và rút kinh nghiệm. Bộ Tài chính cũng sẽ mở chuyên trang hướng dẫn việc kiểm kê trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính và Trang thông tin về TSC để xử lý các tình huống thực tế phát sinh trong quá trình kiểm kê.

Ông Nguyễn Tân Thịnh lưu ý, về số liệu kiểm kê, các đơn vị trực tiếp thực hiện chịu trách nhiệm. Đối với các cơ quan tổng hợp có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị trực tiếp kiểm kê báo cáo số liệu theo đúng thời hạn, rà soát, đối chiếu thông tin, số liệu đảm bảo tính chính xác, logic trước khi gửi cho cơ quan quản lý cấp trên để tổng hợp báo cáo về Ban chỉ đạo kiểm kê của Thành phố, của Trung ương.

Tại Hội nghị, đại diện Cục Quản lý công sản đã trình bày một số nội dung cơ bản của Đề án tổng kiểm kê được Thủ tướng Chính phủ thông qua tại Quyết định số 213/QĐ-TTg, đồng thời hướng dẫn cụ thể các đơn vị về nhiệm vụ kiểm kê, chỉ tiêu kiểm kê, cách thức tổng hợp số liệu và thực hiện chế độ báo cáo đối với kết quả kiểm kê.

Tp. Hà Nội đã thành lập Ban Chỉ đạo về kiểm kê TSC

Thông tin về tiến độ triển khai Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại Tp. Hà Nội, ông Mai Công Quyền, Phó Giám đốc Sở Tài chính Tp. Hà Nội cho biết, thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính, Tp. Hà Nội đã thành lập Ban Chỉ đạo về kiểm kê TSC và Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 20/5/2024 của UBND Thành phố. Đây là cơ sở pháp lý để Thành phố triển khai các bước tiếp theo.