Đào tạo, tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu về giá tỉnh Quảng Nam

Trong các ngày từ 15/4 đến 17/4/2024, Sở Tài chính tổ chức đào tạo, tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu về giá tỉnh Quảng Nam cho các sở, ban, ngành, cán bộ phụ trách lĩnh vực tài chính, tài nguyên môi trường 18 huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan.

Toàn cảnh  Lớp tập huấn

Phát biểu khai mạc đồng chí Phan Thị Thanh Thảo, Phó Giám đốc Sở đã nhấn mạnh việc triên khai cơ sở dữ liệu về giá tỉnh Quảng Nam góp phần phục vụ kịp thời công tác quản lý nhà nước về giá, điều hành kinh tế vĩ mô, điều tiết giá của Nhà nước; công khai thông tin về giá theo quy định của pháp luật.

Đ/c  Phan Thị  Thanh Thảo - Phó Giám đốc phát biểu khai mạc 

Trong xu thế phát triển hiện nay, ứng dụng số trong thực hiện quản lý nhà nước là yêu cầu tất yếu. Được sự đồng ý của UBND tỉnh, Sở Tài chính đã tham mưu trình UBND tỉnh đề án xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu về giá và được UBND tỉnh chấp thuận. Qua quá trình phối hợp với đơn vị trúng thầu là Tập đoàn HiPT, đến nay, phần mềm cơ sở dữ liệu về giá tại tỉnh Quảng Nam đã cơ bản được hoàn chỉnh.

Phần mềm Cơ sở dữ liệu về giá được xây dựng đáp ứng được yêu cầu thu thập, quản lý thông tin, dữ liệu về:

(1)   Giá hàng hóa, dịch vụ thuộc diện báo cáo giá thị trường; Giá hàng hóa, dịch vụ thuộc diện đăng ký giá, kê khai giá; Giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá; Giá trúng thầu đối với hàng hóa dự trữ quốc gia; Giá trị tài sản thuộc sở hữu Nhà nước; Giá hàng hóa, dịch vụ thuộc diện báo cáo giá thị trường; Giá do UBND Tỉnh định giá;

(2)   Quản lý thông tin doanh nghiệp thẩm định giá; Báo cáo các chỉ tiêu hoạt động của doanh nghiệp TĐG định kỳ và đột xuất; thông tin giá trị tài sản thẩm định giá.;

(3)   Tính và dự báo CPI theo các tiêu chí khác nhau;

Và các báo cáo khai thác khác liên quan đến diễn biến giá cả, công tác quản lý, điều hành giá...

Một số hình ảnh tại các lớp tập huấn

 

Các học viên trao đổi, thảo luận

Tại hội nghị tập huấn lần này, Sở Tài chính đào tạo, hướng dẫn, chuyển giao đến cán bộ, công chức tham gia về tổng quan của phần mềm cũng như việc ứng dụng phần mềm để phục vụ cho công tác quản lý về giá tại các địa phương và đơn vị. Thông qua dữ liệu thống kê và dữ liệu được kết nối đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia Bộ Tài chính, phần mềm sẽ giúp công tác quản lý về giá, thẩm định giá, kê khai giá…được thống nhất, đồng bộ và ngành tài chính sẽ có bức tranh tổng quát phục vụ hiệu quả hơn cho công tác điều hành và các nhiệm vụ chuyên môn của ngành.

Tin liên quan