Công bố giá vật liệu xây dựng quý I năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Công bố giá vật liệu xây dựng quý I năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Trên cơ sở xem xét thông tin giá vật liệu xây dựng quý I năm 2024 của các cơ quan chuyên môn của UBND huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sản xuất, kinh doanh, khai thác vật liệu xây dưng được tiếp nhận tại Sở Xây dựng; trên cơ sở ý kiến phối hợp của Sở Tài chính tại Công văn số 1053/STC-GCS ngày 09/4/2024; Sở Xây dựng thông báo giá vật liệu xây dựng chủ yếu sử dụng trong các công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam quý I năm 2024

Giá vật liệu xây dựng quý I năm 2024

Tin liên quan