Sở Tài Chính Tỉnh Quảng Nam vượt khó năm 2023 - Quyết tâm năm 2024

Sáng ngày 17/01/2024 Tại Hội trường Sở Tài chính, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và chiều cùng ngày Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ ngành Tài chính năm 2024.

 

Tại 02 Hội nghị này, công chức và người lao động của Sở và đại diện các ngành và địa phương đã được xem video về các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tài chính năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2024. Cuối năm 2022 và đầu năm 2023, tình hình kinh tế xã hội được ổn định, thời tiết thuận lợi, cùng với hệ thống chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ người dân của Nhà nước và các yếu tố thuận lợi khác đã tác động tích cực đến hoạt động du lịch, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, xuất khẩu của doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên, do tình hình bất ổn trên thế giới nên tăng trưởng kinh tế trong nước không được như kỳ vọng, thu NSNN nói chung và thu cân đối NSĐP trên địa bàn tỉnh có những khó khăn nhất định.