UBND tỉnh họp báo thông báo tình hình KT-XH năm 2023 và nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2024

Sáng ngày 25/12, UBND tỉnh tổ chức họp báo thông báo tình hình KT-XH năm 2023 và nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2024. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang, Hồ Quang Bửu, Trần Anh Tuấn chủ trì buổi họp báo.