Khai mạc kỳ họp lần thứ 17, HĐND tỉnh khóa X

Sáng nay 28/11, HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp lần thứ 17 - kỳ họp chuyên đề để thảo luận, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.