Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước

. Thông tin của người có tài sản đấu giá.

  • Đơn vị: Sở Tài chính Quảng Nam.
  • Địa chỉ: Số 102 Trần Qúy Cáp, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
  1. Tên tài sản, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu

giá.

  • Lô số 1: Xe mô tô, BKS 43D1-104.80 (Không có Giấy chứng nhận đăng ký xe). Số lượng: 01 xe. Tình trạng tài sản: Xe đã cũ kỹ, thân vỏ trầy xước, gỉ sét nhiều bộ phận và đã lâu không sử dụng, có chìa khóa xe kèm theo. Giá khởi điểm: 4.500.000 đồng (Bốn triệu, năm trăm ngàn đồng).
  • Lô số 2: 16 Điện thoại di động và 01 máy tính bảng. Tình trạng tài sản: Đều đã qua sử dụng, không có dây xạc và phụ kiện đi kèm, hầu hết đều không khởi động được máy, máy tính bảng đã bị ẩm mốc và bung màn hình, dòng điện thoại cảm ứng đều bị khóa mật khẩu màn hình và icloud nên không sử dụng được. Giá khởi điểm: 7.410.000 đồng (Bảy triệu, bốn trăm mười ngàn đồng).


 

  • Lô số 3: Xe tải đã cũ, màu xanh (xe không đủ điều kiện đăng ký lưu hành, bán theo hình thức bán phế liệu). Tình trạng tài sản: Xe cũ kỹ, gỉ sét, hư hỏng nhiều bộ phận và không đủ điều kiện đăng ký tham gia giao thông. Giá khởi điểm: 14.000.000 đồng (Mười bốn triệu đồng).

Tin liên quan