Khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 12 khóa XXII

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, sáng nay 6/7, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 12 khóa XXII để thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Các đồng chí: Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND, Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

 

 

   Quang cảnh hội nghị

Diễn ra trong 1,5 ngày, hội nghị tập trung đánh giá, thảo luận và cho ý kiến vào các nội dung: Tình hình thực hiện các mặt công tác 6 tháng đầu năm, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023; Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII; Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy; Nghị quyết về xây dựng và phát triển thành phố Hội An theo định hướng thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch đến năm 2030.

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ngoài ra, trong phiên Hội nghị Tỉnh ủy nội bộ sẽ quán triệt nội dung Kết luận số 55-KL/TW, Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị và cho ý kiến vào các nội dung theo thẩm quyền, gồm: Báo cáo kết quả thu - chi, công tác quản lý điều hành ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và một số giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm Kế hoạch đầu tư công năm 2023 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024; Báo cáo đánh giá tình hình cân đối Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2023, dự kiến khả năng cân đối giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách tỉnh.

                                                                                                         Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cho biết, các nội dung dung trình Hội nghị Tỉnh ủy lần này đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thành lập Tổ Biên tập để chuẩn bị dự thảo Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. 

“Nội dung trình Hội nghị Tỉnh ủy lần này đều là những vấn đề quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ trong năm 2023 và nửa nhiệm kỳ còn lại. Tôi đề nghị các đồng chí phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tập thể, tập trung nghiên cứu, thảo luận để Hội nghị đạt kết quả cao nhất”, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh.

Hội nghị lần này còn có nội dung thực hiện việc Lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các chức danh theo quy định và xem xét ban hành Nghị quyết về công tác dân vận. Tuy nhiện, việc lấy phiếu tín nhiệm phải thực hiện theo hướng dẫn của Trung ương (vào cuối năm). Đối với Nghị quyết về công tác dân vận, hiện nay, Ban Dân vận Trung ương đã có Kế hoạch tổng kết Nghị quyết số 25-NQ/TW và dự kiến ban hành Nghị quyết mới thay thế. Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất sẽ xem xét, ban hành Nghị quyết của Tỉnh ủy về công tác dân vận sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết mới. 

 

 Q.H

Tin liên quan