Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam
 
Search

Chi tiết tin

Chính sách Tài chính

Bản tin Chính sách tài chính kỳ 7

I. Chính sách hỗ trợ tiền điện hộ nghèo và hộ chính sách xã hội

Ngày 11/12/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 190/2014/TT-BTC Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện hộ nghèo và hộ chính sách xã hội; theo đó, mỗi hộ nghèo và hộ chính sách xã hội được hưởng một mức hỗ trợ tiền điện như sau:

- Mức hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt hàng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành là 51.000 đồng/hộ/tháng. Khi mức giá điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành thay đổi, mức hỗ trợ tiền điện hàng tháng tương đương tiền sử dụng 30kWh/hộ/tháng sẽ thay đổi tương ứng.

- Hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện thuộc diện trên là hộ đáp ứng được một trong 3 tiêu chí sau: (1) Hộ có thành viên đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng không thuộc diện hộ nghèo theo quy định của pháp luật và có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không quá 50 KWh ở vùng có điện lưới; (2) Hộ có thành viên đang hưởng trợ cấp xã hội theo quy định của pháp luật sống ở vùng chưa có điện lưới; (3) Hộ đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng chưa có điện lưới.

Trong năm 2017, UBND tỉnh đã quyết định bổ sung kinh phí cho các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội và các địa phương đã thực hiện chi hỗ trợ cho các đối tượng kịp thời, đúng đối tượng.

II.  Chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng

 Ngày 28/9/2015, Chính phủ ban hành Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng, theo đó:

1. Đối tượng được hỗ trợ: Người học là phụ nữ, lao động nông thôn, người khuyết tật tham gia học các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng, trong đó ưu tiên người khuyết tật và các đối tượng là người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm, ngư dân; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Nội dung hỗ trợ, gồm:

a) Hỗ trợ chi phí đào tạo

- Người khuyết tật: Mức tối đa 06 triệu đồng/người/khóa học.

- Người thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; người thuộc hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ: Mức tối đa 04 triệu đồng/người/khóa học.

- Người dân tộc thiểu số, người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm, ngư dân: Mức tối đa 03 triệu đồng/người/khóa học.

- Người thuộc hộ cận nghèo: Mức tối đa 2,5 triệu đồng/người/khóa học.

- Người học là phụ nữ, lao động nông thôn: Mức tối đa 02 triệu đồng/người/khóa học.

- Riêng ngư dân học các nghề: Vận hành tàu vỏ thép, tàu vỏ vật liệu mới, kỹ thuật khai thác, bảo quản sản phẩm theo công nghệ mới đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên được hỗ trợ 100% chi phí đào tạo và thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ.

b) Hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại: Người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm

- Hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng/người/ngày thực học.

- Hỗ trợ tiền đi lại 200.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 15 km trở lên. Riêng đối với người khuyết tật và người học cư trú ở xã, thôn, bản thuộc vùng khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ: Mức hỗ trợ tiền đi lại 300.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 5 km trở lên.

III. Quy chế cho vay của Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam       

 Theo Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 08/05/2012 của UBND tỉnh về Ban hành Quy chế cho vay đầu tư của Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam, quy định:

1. Đối tượng cho vay đầu tư của Quỹ: Đối tượng cho vay đầu tư của Quỹ là các HTX có nhu cầu, có dự án đầu tư khả thi để phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ, nâng cao chất lượng sản phẩm; đầu tư ứng dụng, đổi mới phát triển sản phẩm và công nghệ kỹ thuật; tổ chức phát triển thị trường, mở rộng tiệu thụ sản phẩm; đầu tư xây dựng mới, mở rộng và cải tạo, nâng cấp tài sản cố định; xây dựng, phát triển và nhân rộng mô hình HTX kiểu mới và các điển hình tiên tiến.

2. Lãi suất cho vay đầu tư: Lãi suất cho vay vốn của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính đối với Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã (hiện tại là 5,13%/năm).

3. Điều kiện cho vay đầu tư:

Các HTX vay vốn cần đảm bảo các điều kiện sau:

1. Thành lập và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thuộc đối tượng được quy định tại Điều 3 của Quy chế này.

3. Có dự án đầu tư khả thi và đã hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư theo quy định của pháp luật.

4. Có hồ sơ vay vốn được Quỹ thẩm định và chấp thuận.

5. Mục đích sử dụng vốn vay đúng mục đích, có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ gốc, lãi trong thời hạn cam kết ghi tại hồ sơ đề nghị vay vốn.

6. Có vốn tham gia đầu tư vào dự án với mức tối thiểu bằng 30% tổng mức đầu tư của dự án; nguồn vốn này phải được chứng minh và xác định cụ thể.

7. Thực hiện mua bảo hiểm đối với tài sản đảm bảo tiền vay, tài sản hình thành từ vốn vay thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện đúng các thủ tục về bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật.

4. Hồ sơ vay vốn:

* Hồ sơ xin vay vốn của HTX, bao gồm: Hồ sơ pháp lý; Hồ sơ dự án; Hồ sơ tài chính; Hồ sơ đảm bảo tiền vay; Các hồ sơ tài liệu khác có liên quan đến khoản vay.

* Hồ sơ xin vay vốn của Tổ hợp tác, bao gồm:

 a) Đơn xin vay vốn từ Quỹ (theo mẫu).

 b) CMND của Tổ trưởng tổ hợp tác có công chứng.

c) Biên bản thống nhất việc vay vốn thực hiện dự án của các tổ viên.

d) Hợp đồng hợp tác.

e) Quy chế hoạt động.

 g) Dự án khả thi.

i) Tài sản đảm bảo tiền vay.

Các tổ chức có nhu cầu, liên hệ với Quỹ Hỗ trợ và phát triển Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam, số 26 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ để được hướng dẫn cụ thể.

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thư viện video

Liên kết web

SỞ TÀI CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 102 Trần Quý Cáp, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235 3811077 Email: stcquangnam@mof.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm