Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam
 
Search

Chi tiết tin

Tin chuyên ngành

Từ ngày 01/01/2017, Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 có hiệu thi hành và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước của tổ chức thu phí, lệ phí.

Một số nội dung chính của Thông tư như sau:

1. Loại, hình thức và nội dung trên biên lai

- Biên lai là chứng từ do tổ chức thu phí, lệ phí lập khi thu các khoản tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Biên lai gồm có biên lai in sẵn mệnh giá và biên lại không in sẵn mệnh giá; biên lai được thể hiện dưới dạng biên lai đặt in, biên lai tự in và biên lai điện tử.

- Một số nội dung chủ yếu phải có trên biên lai như tên loại biên lai; ký hiệu mẫu biên lai và ký hiệu biên lai; số thứ tự biên lai; liên của biên lai; tên, mã số thuế của tổ chức thu phí, lệ phí; tên loại phí, lệ phí và số tiền phí, lệ phí phải nộp; ngày, tháng, năm lập biên lai.

2. Nguyên tắc tạo biên lai như sau:

- Cơ quan thuế, tổ chức thu phí, lệ phí được tạo biên lai theo hình thức đặt in, tự in và điện tử.

- Trường hợp đặt in biên lai, tổ chức thu phí, lệ phí được lựa chọn tổ chức nhận in đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện in hóa đơn theo quy định để ký hợp đồng đặt in biên lai thu tiền phí, lệ phí thuộc nhiệm vụ thu của tổ chức đó.

- Nếu tự in biên lai, tổ chức thu phí, lệ phí phải là đơn vị kế toán theo quy định của Luật Kế toán và có hệ thống thiết bị máy tính đảm bảo cũng như phần mềm tự in biên lai đảm bảo dữ liệu của biên lai chuyển vào phần mềm kế toán để kê khai.

- Đối với biên lai điện tử, việc xác định số biên lai theo nguyên tắc liên tục và trình tự thời gian, mỗi số biên lai đảm bảo chỉ được lập và sử dụng một lần duy nhất.

- Tổ chức nhận in biên lai đặt in có trách nhiệm báo cáo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc nhận đặt in biên lai định kỳ 06 (sáu) tháng một lần, chậm nhất là ngày 30/7 và 30/01 của năm sau.

- Cơ quan thuế xây dựng hệ thống thông tin về biên lai trên trang thông tin điện tử của cơ quan thuế dựa trên nội dung phát hành biên lai, các báo cáo về biên lai do tổ chức thu phí, lệ phí, tổ chức nhận in biên lai gửi đến.

3. Phát hành biên lai

- Biên lai do Cục Thuế đặt in trước khi bán lần đầu phải lập thông báo phát hành biên lai và gửi cho các Cục Thuế trong cả nước. Nếu đã cập nhật lên trang thông tin điện tử của Tổng Cục thuế thì không phải gửi thông báo.

- Tổ chức thu phí, lệ phí trước khi sử dụng biên lai phải lập Thông báo phát hành biên lai và gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Thông tư này có hiệu lực ngày 01/01/2017 và thay thế Thông tư 153/2012/TT-BTC.

Nội dung Thông tư số  303/2016/TT-BTC

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:


Thư viện video

Liên kết web

SỞ TÀI CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 102 Trần Quý Cáp, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235 3811077 Email: stcquangnam@mof.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập