Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam
 
Search

Chi tiết tin

Tin tức sự kiện

Đồng chí Lê Trí Thanh, PBT Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam làm việc với Ngành Tài chính triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

Sáng ngày 11/01/2021, Đồng chí Lê Trí Thanh, PBT Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam làm việc với Ngành Tài chính tỉnh Quảng Nam để triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

Để triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngay từ đầu năm, chỉ đạo ngành Tài chính Quảng Nam phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, đồng chí Lê Trí Thanh - PBT Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo, cán bộ, công chức Sở Tài chính về triển khai các nhiệm vụ trong năm 2021. Tham dự có đồng chí Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và tập thể lãnh đạo, Trưởng, Phó phòng chuyên môn của Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. 

Quang cảnh buổi làm việc
Sau khi nghe lãnh đạo Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch triển khai các nhiệm vụ năm 2021 và ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã đánh giá cao nỗ lực của Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh trong công tác tham mưu, điều hành, quản lý ngân sách nhà nước trong năm 2020. Mặc dù, phải gánh chịu hậu quả nặng nề của dịch bệnh Covid-19, thiên tai, bão lụt, ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân... làm giảm thu NSNN và phát sinh nhiệm vụ chi ngoài dự toán đầu năm, nhưng Sở Tài chính và các cơ quan trong ngành đã tập trung chỉ đạo công tác điều hành thu ngân sách nhà nước năm 2020 đạt trên 93% dự toán Chính phủ giao, chi ngân sách linh hoạt đảm bảo đúng quy định, cân đối theo kế hoạch thu. Trong thời gian đến tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, hậu quả của lũ lụt vẫn chưa khắc phục, phục hồi sản xuất vẫn còn chậm; để phấn đấu thu ngân sách năm 2021 vượt dự toán được Chính phủ giao và cao hơn số thu đã thực hiện năm 2020. Đồng chí Lê Trí Thanh yêu cầu Sở Tài chính và các đơn vị tập trung, tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:


Đ/c Lê Trí Thanh - PBT Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ:

1. Đối với Sở Tài chính:
a) Củng cố, kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy tổ chức theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ và Đề án được UBND tỉnh phê duyệt, quán triệt đến từng cán bộ, chuyên viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và tạo đột phá trong công tác tham mưu các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội.
b) Đẩy mạnh việc triển khai đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành, quản lý ngân sách.
c) Phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung điều hành ngân sách nhà nước năm 2021; siết chặt kỷ cương, kỷ luật ngân sách, nhất là trong công tác bố trí, thu hồi các khoản tạm ứng.
d) Tham mưu UBND tỉnh làm việc với các Bộ, ngành Trung ương xây dựng dự toán trong thời kỳ ổn định 2022-2025 và phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh trong xây dựng phương án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách các cấp trong thời kỳ ổn định 2022-2025 đảm bảo theo quy định của Chính phủ và phù hợp với thực tiễn của địa phương.
đ) Đôn đốc các đơn vị phân khai, phê duyệt chi tiết dự toán kinh phí chi thường xuyên năm 2021.
e) Phối hợp với Cục Thuế tỉnh thường xuyên theo dõi số thu ngân sách nhà nước. Trong đó, 6 tháng đầu năm rà soát đánh giá lại, tham mưu điều chỉnh dự toán thu chi năm 2021 phù hợp để chuẩn bị cho thời kỳ ổn định ngân sách năm 2022 – 2025.
g) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị liên quan để tiếp tục rà soát lại các Nghị quyết của HĐND tỉnh, khả năng cân đối ngân sách và tính cần thiết trong tham mưu HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết mới nhằm tạo các cơ chế, chính sách nhằm tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
h) Cân đối cơ cấu giữa các nhiệm vụ chi đầu tư và chi thường xuyên, tăng dần tỷ lệ chi đầu tư. Phối hợp với Cục Thuế tỉnh tăng cường quản lý các khoản thu từ tiền thuê đất, sử dụng đất, đặc biệt vùng Đông của tỉnh. Trường hợp cần thiết tham mưu tổ chức các đoàn học tập kinh nghiệm từ các tỉnh trong công tác thu tiền sử dụng đất, thuê đất.
i) Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo điều hành chặt chẽ trong công tác sắp xếp, quản lý công sản; phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, ô tô và tài sản khác thuộc sở hữu nhà nước, tránh gây thất thoát, lãng phí. Tăng cường công tác quản lý tài sản nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước.
k) Rà soát chặt chẽ công tác thẩm định, phê duyệt giá trị doanh nghiệp để thực hiện cổ phần hóa, tránh gây thất thoát ngân sách nhà nước. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát phương án sử dụng đất của doanh nghiệp sau cổ phần hóa.
l) Tăng cường công tác thẩm định giá trong tham mưu thực hiện mua sắm tài sản nhà nước và thực hiện giám sát trong đấu thầu mua sắm từ nguồn kinh phí thường xuyên.
m) Công tác thẩm định giá đất, thanh quyết toán các dự án khu dân cư, khu đô thị do các doanh nghiệp ngoài nhà nước đảm bảo chặt chẽ, linh hoạt và yêu cầu phải thực hiện, quyết toán đảm bảo theo tiến độ đã được duyệt.
n) Tiếp tục tháo gỡ khó khăn và hướng dẫn các chủ đầu tư trong việc thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo thẩm quyền; chủ động hướng dẫn, kiểm tra và tham mưu xử lý quyết toán các dự án tồn đọng thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán của UBND tỉnh.
2. Cục Thuế tỉnh chịu trách nhiệm:
a) Phối hợp với các đơn vị liên quan trong thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, phấn đấu thu vượt so với số đã thực hiện năm 2020. Trong đó, phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý 3 Khu kinh tế mở Chu Lai và các đơn vị, địa phương liên quan tăng cường công tác đôn đốc thu các khoản thu từ đất vào ngân sách nhà nước.
b) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để xúc tiến các dự án đầu tư để tạo nguồn thu mới cho ngân sách tỉnh; tham mưu, đề xuất tổ chức Hội nghị tôn vinh các đơn vị có đóng góp lớn vào nguồn ngân sách nhà nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đồng thời, phối hợp với các ngành đồng hành tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp có nguồn thu lớn, đặc biệt như Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải, Công ty TNHH Numberone Chu Lai, Nhà máy bia Heineken Việt Nam - Quảng Nam... để nuôi dưỡng nguồn thu và tăng thu cho ngân sách.
c) Chuẩn bị đầy đủ nội dung, thống kê số liệu để kiến nghị Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đối với nội dung các nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động trên địa bàn tỉnh nhưng không đóng góp các khoản ngân sách địa phương mà thực hiện tại địa phương khác (trong khi địa phương phải thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, PCCC, giải quyết ô nhiễm môi trường, chế độ, chính sách cho công nhân...).
d) Chủ trì cùng với các ngành triển khai quyết liệt, đồng bộ Đề án Tăng cường cơ sở thu, chống thất thu và thu hồi nợ theo Quyết định số 1734/QĐUBND ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh và thực hiện tăng cường công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 01/CTUBND ngày 07/01/2021 của UBND tỉnh.
3. Kho bạc Nhà nước tỉnh chịu trách nhiệm:
a) Theo dõi, giám sát chặt chẽ việc thu hồi vốn tạm ứng, vốn ứng trước đúng quy định; đề xuất các biện pháp mạnh đối với các đơn vị để kéo dài.
b) Thực hiện kiểm soát và chỉ đạo Kho bạc nhà nước cấp huyện kiểm soát, thanh toán, chi trả các khoản chi ngân sách nhà nước và các nguồn vốn trên địa bàn đảm bảo đúng các quy định, lưu ý chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
c) Phối hợp chặt chẽ với các địa phương, Cục Thuế tỉnh phản ánh đầy đủ, kịp thời các khoản thu ngân sách nhà nước; tổ chức thực hiện việc thu nộp vào quỹ ngân sách nhà nước và thực hiện điều tiết các khoản thu cho các cấp ngân sách.


Đ/c Đặng Phong - GĐ Sở Tài chính báo cáo tại buổi làm việc

Đ/c Ngô Bốn - Cục trưởng Cục thuế báo cáo tại buổi làm việc

Đ/c Phạm Văn Phong - Phó Giám đốc KBNN Quảng Nam báo cáo tại buổi làm việc

Đ/c Nguyễn Hồng Quang - PCT UBND tỉnh phát biểu


Tác giả: PTV

Nguồn tin: STC

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:


Thư viện video

Liên kết web

SỞ TÀI CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 102 Trần Quý Cáp, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235 3811077 Email: stcquangnam@mof.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập