Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam
 
Search

Chi tiết tin

Tin tức sự kiện

Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Sáng ngày 27/12/2018, Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị ba trong một tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Văn Chín, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, chủ trì Hội nghị; Ban Lãnh đạo Sở và toàn thể cán bộ, công chức của Sở Tài chính.

Tại Hội nghị các đồng chí Trần Quốc Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, đồng chí Phạm Tấn Vinh – Chánh Văn phòng Sở, Thừa ủy quyền của Lãnh đạo Sở, đồng chí Nguyễn Thế Trường – Phó Chủ tịch Công Đoàn trình bày các báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, tập thể cán bộ, công chức của Sở Tài chính không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao. Báo cáo tổng kết được thông qua tại Hội nghị đánh giá những kết quả mà Sở Tài chính đã đạt được, trong đó nhấn mạnh:

Dự toán thu NSNN trên địa bàn năm 2018 được HĐND tỉnh thông qua là 19.676 tỷ đồng, bao gồm thu nội địa: 15.476 tỷ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu: 4.200 tỷ đồng.

Ước thực hiện thu NSNN trên địa bàn năm 2018 là 23.554 tỷ đồng, đạt 119,7% dự toán. Trong đó: Thu nội địa trên địa bàn là 19.000 tỷ đồng, đạt 122,8% dự toán, tăng 32,5% so với số thu năm trước; Thu thuế XNK là 4.554 tỷ đồng, đạt 108,4% dự toán.

Dự toán thu NSĐP năm 2018 là 19.992 tỷ đồng, bao gồm: Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp là 13.682 tỷ đồng, thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 2.465 tỷ đồng, thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 3.845 tỷ đồng. Ước thực hiện năm 2018 là 28.286 tỷ đồng, bao gồm: Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp là 16.903 tỷ đồng, thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 1.908 tỷ đồng, thu chuyển nguồn, kết dư ngân sách là 9.476 tỷ đồng.

Dự toán tổng chi ngân sách địa phương năm 2018 HĐND giao là 22.974 tỷ đồng, ước thực hiện tổng chi ngân sách địa phương năm 2018 là 17.488 tỷ đồng, đạt 76,1% so dự toán, bằng 111,4% so với cùng kỳ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phan Văn Chín – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính đã đánh giá cao những kết quả mà toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Sở Tài chính đã đạt được trong năm 2018. Về nhiệm vụ công tác trong năm 2019, đồng chí Phan Văn Chín chỉ đạo cần phát huy những kết quả đã đạt được, bám sát chủ đề hành động của tỉnh đề ra năm 2019, từng cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao đúng thời gian quy định và đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Trong đó nhấn mạnh một số nội dung sau:

Tăng cường công tác quản lý, điều hành ngân sách, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách để có nguồn bổ sung tăng chi nhằm đáp ứng kịp thời các yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2019. Phân bổ kinh phí kịp thời, giảm thiểu việc chuyển nguồn kinh phí. Trong phân bổ kinh phí, đặc biệt chú ý phân bổ nguồn lực có tác động tích cực vào các yêu cầu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cho tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Tiếp tục phân cấp quản lý tài chính - ngân sách cho các địa phương, đơn vị theo hướng gắn với phân cấp về quản lý kinh tế - xã hội, tổ chức bộ máy và năng lực quản lý để phát huy được tính chủ động, năng động, sáng tạo của địa phương, đơn vị nhưng phải đảm bảo được sự quản lý tài chính nhà nước tập trung, thống nhất, kiểm soát chặt chẽ chi tiêu công, đầu tư công theo hướng tập trung, hiệu quả, chống dàn trải, ...

Tiếp tục nghiên cứu tham mưu ban hành, bổ sung, điều chỉnh các cơ chế, chính sách về tài chính để tăng cường hiệu lực quản lý của nhà nước trong lĩnh vực tài chính; xây dựng cơ chế để đẩy mạnh khai thác nguồn lực tài chính từ đất; tăng tính chủ động, sáng tạo của các địa phương, đơn vị và huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh về các chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, dịch vụ, làng nghề, xây dựng nông thôn mới, ... và các chính sách an sinh xã hội, miền núi, vùng dân tộc thiểu số.

Tham mưu trình ban hành quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2019, công khai quyết toán ngân sách năm 2017, phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2019 và kế hoạch tài chính 3 năm 2019-2021, báo cáo quyết toán ngân sách năm 2017.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giá; thường xuyên theo dõi và báo cáo kịp thời diễn biến giá cả thị trường để phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp trên; phối hợp với các ngành liên quan đôn đốc và tiến hành kiểm tra việc đăng ký, kê khai và niêm yết giá, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về giá. Hướng dẫn, kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng tài sản công ở các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Tiếp tục thực hiện sắp xếp, chuyển đổi các doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh thực hiện cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập theo Quyết định 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường công tác kiểm tra báo cáo tài chính doanh nghiệp, tổng hợp đánh giá, xếp loại doanh nghiệp hàng năm; kịp thời nắm bắt tình hình tài chính của doanh nghiệp và tham mưu hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn về tài chính của doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh, lành mạnh hóa tình hình tài chính doanh nghiệp; báo cáo tình hình hoạt động của các quỹ tài chính. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước.

Tăng cường công tác quản lý tài chính đầu tư, đôn đốc và thực hiện các chế tài nhằm tăng cường trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện tiến độ dự án, công tác giải ngân, thanh toán và quyết toán công trình, đồng thời đẩy mạnh tiến độ cũng như chất lượng thẩm tra quyết toán dự án công trình hoàn thành.

Triển khai thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước trong năm 2019; xử lý kiên quyết, kịp thời các tổ chức, cá nhân sử dụng nguồn ngân sách nhà nước sai mục đích, sai chế độ quy định.

Tăng cường đi công tác cơ sở để nắm bắt tình hình, sâu sát hơn trong triển khai thực hiện các chủ trương Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh về các chính sách khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, các chính sách về trợ cước, trợ giá, những tồn tại, vướng mắc ở các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích... để cùng phối hợp với các ngành xây dựng chính sách, cơ chế tốt hơn.

Tiếp tục triển khai chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020, tập trung vào đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân. Tiếp tục mở rộng và áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Đẩy mạnh việc áp dụng chương trình quản lý văn bản trong quản lý, chỉ đạo, giải quyết công việc. Tăng cường xây dựng và triển khai các phần mềm ứng dụng trong công tác quản lý tài chính – ngân sách, khai thác hiệu quả số liệu từ hệ thống TABMIS để phục vụ cho các cấp lãnh đạo trong công tác quản lý điều hành ngân sách.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ-TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn thể CBCC.

Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng CBCC; phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, phẩm chất, lối sống, ý thức tổ chức và tinh thần trách nhiệm của CBCC; tuyên truyền và vận động CBCC tham gia các hoạt động thể dục - thể thao, văn hoá, văn nghệ; thực hiện công tác kết nghĩa với xã Đắcpre, tham gia đóng góp xây dựng các Quỹ và hỗ trợ cho các tổ chức xã hội và những cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện phụng dưỡng Bà mẹ VNAH,... hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, phấn đấu góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra. Thực hiện đánh giá cán bộ và xét thi đua khen thưởng năm 2019 chặt chẽ, đúng quy định nhằm tuyên dương, khen thưởng kịp thời những CBCC có thành tích xuất sắc để động viên CBCC thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

             Một số hình ảnh tại Hội nghị

 Đồng chí Phan Văn Chín – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì tại Hội nghị

Nhân dịp này, Đảng ủy Sở đã tặng giấy khen cho các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

   

Quang cảnh Hội nghị

Tác giả: Nguyễn Minh Quân

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:


Thư viện video

Liên kết web

SỞ TÀI CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 102 Trần Quý Cáp, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235 3811077 Email: stcquangnam@mof.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập