Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam
 
Search

Chi tiết tin

Tin tức sự kiện

Hội nghị phổ biến Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản thi hành Luật

Được sự thống nhất của UBND tỉnh, ngày 31/7/2018, Sở Tài chính Quảng Nam phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị tập huấn về Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật cho gần 2000 đại biểu là lãnh đạo, kế toán các sở, ban, ngành và UBND của 18 huyện, thị, thị xã, thành phố và cán bộ các phòng chuyên môn của Sở Tài chính, các đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, cơ quan trực thuộc tỉnh tham dự.

Nhằm triển khai đầy đủ, kịp thời Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018 và các văn bản hướng dẫn thực hiện; đồng thời cập nhật các quy định mới về quản lý và sử dụng tài sản cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam góp phần nâng cao năng lực quản lý và khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, tài sản nhà nước trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Chương trình tập huấn lần này được tổ chức làm 04 lớp; mỗi lớp triển khai trong 01 ngày, do Giảng viên chính, Nhà giáo ưu tú. Nguyễn Thị Lân, Giảng viên Trường Đại Học Tài chính – Quản trị kinh doanh – Bộ Tài chính triển khai những nội dung cốt lõi nhất, trọng tâm nhất, nhấn mạnh những vấn đề khác giữa Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các Văn bản hướng dẫn thực hiện so với Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trước đây, hướng dẫn cho các học viên phương pháp để quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản công tại đơn vị.

Hội nghị tập trung phổ biến các nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đã mở rộng phạm vi điều chỉnh nhằm bao quát đầy đủ tất cả các loại tài sản công của quốc gia theo quy định tại Điều 53 Hiến pháp năm 2013; Quy định nguyên tắc để áp dụng thống nhất trong quản lý, sử dụng tài sản công;  Xác lập vai trò của cơ quan quản lý tài sản công ở mỗi cấp; Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công; Bổ sung chế độ quản lý tài sản công tại cơ quan Nhà nước; Quy định chế độ quản lý sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài... và một số văn bản có liên quan quy định việc thi hành luật. Hội nghị tâp huấn nhằm phổ biến rộng rãi quy định của pháp luật giúp nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công góp phần tạo nguồn lực tài chính vững mạnh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bên cạnh đó, tại Hội nghị này cũng giành thời gian để các đơn vị thảo luận, trao đổi những nội dung còn vướng mắc tại các đơn vị, trao đổi những nội dung sát với đặc thù yêu cầu trong công tác quản lý và sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh để các học viên nắm rõ và triển khai thực hiện đúng hơn tại đơn vị mình. 

Một số hình ảnh tại Hội nghị


Đ/c Thân Đức Sửu - Phó Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo tại Hội nghịQuang cảnh Hội nghị

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:


Thư viện video

Liên kết web

SỞ TÀI CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 102 Trần Quý Cáp, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235 3811077 Email: stcquangnam@mof.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập