Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam
 
Search

Văn bản hành chính

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 77 items in 4 pages
56/STC-GCS 07/01/2019 Góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc pham vị quản lý của tỉnh Quảng Nam
20/STC-HCSN 04/01/2019 Báo cáo tình hình bộ máy quản lý tài chính, kế toán của các đơn vị sự nghiệp công lập
222/QĐ-STC 12/11/2018 Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng
2097/STC-HCSN 07/09/2018 Hướng dẫn bổ sung một số nội dung đối với công tác xây dựng dự toán ngân sách năm 2019
24/QĐ-BTC 08/01/2018 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính năm 2017
16098/BTC-CĐKT 28/11/2017 Hướng dẫn chuyển số dư từ hệ thống tài khoản cũ sang hệ thống tài khoản mới do bộ tài chính ban hành
15601/BTC-KBNN 17/11/2017 Hướng dẫn kế toán dự toán, lệnh chi tiền ngân sách Trung ương
591/TTr-STC 20/10/2017 Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2275/STC-TTr 05/10/2017 Báo cáo công tác thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí, trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX
1871/QĐ-BTC 20/09/2017 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính ...
1671/STC-NS 26/07/2017 Hướng dẫn xây dựng dự toán năm 2018
33/NQ-HĐND 19/07/2017 Về một số nhiệm vụ giải pháp trong công tác thực hiện bồi thường, hỗ trợ và TĐC trên địa bàn tỉnh
875/QĐ-TTg 16/06/2017 Giao dự toán bổ sung từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017
846/QĐ-TTg 09/06/2017 Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017
166/QĐ-BTC 25/01/2017 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính tính đến hết ngày 31/12/2016
18796/BTC-KBNN 29/12/2016 Hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm 2016
6490 /UBND-KTTH 28/12/2016 Khóa sổ kế toán ngân sách niên độ năm 2016
4346/QĐ-UBND 08/12/2016 Quyết định của UBND tỉnh về Ban hành một số chủ trương, biện pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành KH phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách NN 2017
2614/STC-VP 15/11/2016 Đăng ký nhu cầu đào tạo khai thác, vận hành hệ thống TABMIS
2115/QĐ-TTg 07/11/2016 Ban hành tiêu chí huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017-2020

SỞ TÀI CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 102 Trần Quý Cáp, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235 3811077 Email: stcquangnam@mof.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập