Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam
 
Search

Văn bản hành chính

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page size:
select
 55 items in 3 pages
2154/STC-HCSN 14/08/2020 V/v hướng dẫn thêm một số nội dung liên quan chế độ đặc thù và kinh phí trong phòng,chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
1564/STC-GCS 05/06/2020 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
1531/STC-HCSN 02/06/2020 Điều chỉnh giảm dự toán chi năm 2020 do dự kiến thu NSNN năm 2020 không đạt dự toán
1480/STC-TTr 27/05/2020 Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2020
1298/HĐTĐ 11/05/2020 Xin ý kiến phương án giá đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Ngọc Dương Riveside, tại phường Điện Đương, thị xã Điện Bàn (lần 2)
12/CT-UBND 17/04/2020 Về tăng cường khai thác, sử dụng Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn ...
920/STC-HCSN 06/04/2020 Đánh giá tình hình kinh phí thực hiện các CTMT Quốc gia giai đoạn 2016-2020
922/STC-HCSN 06/04/2020 Báo cáo tình hình kinh phí thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, các Chương trình, Kế hoạch của UBND tỉnh giai đoạn 2016-2020
879/STC-HCSN 01/04/2020 Kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
851/STC-NS 31/03/2020 Góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên
748/QD-UBND 20/03/2020 Ban hành quy định tạm thời một số chế độ đặc thù trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
536/STC-HCSN 04/03/2020 Góp ý dự thảo Tờ trình UBND tỉnh về Nghị quyết HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ cho thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc thẩm định phương ...
426/STC-HCSN 24/02/2020 Góp ý dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, chế độ hỗ trợ nạn nhân theo Luật phòng, ...
347/STC-VP 17/02/2020 Góp ý Thủ tục hành chính công bố mới thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT
332/STC-HCSN 14/02/2020 Báo cáo thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019
208/HĐTĐ 05/02/2020 CV Xin ý kiến giá đất cụ thể tính tiền thuê đất trả tiền một lần dự án đầu tư và kih doanh hạ tầng Cụm CN ĐỒi 30, xã Tam Dân và TT Phú Thinh, huyện Phú ...
15446/BTC-PC 19/12/2019 Xin ý kiến dự thảo Thông tư bão bỏ một số VB QPPL do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, liên tịch ban hành
3466/STC-HCSN 23/12/2019 Tài liệu thuyết minh phân bổ dự toán năm 2020
3000/STC-GCS 07/11/2019 Tham mưu UBND tỉnh triển khai chỉ đạo công tác điều hành giá trên địa bàn tỉnh
2930/STC-VP 01/11/2019 Cảnh báo việc mạo danh cán bộ của Sở Tài chính để bán sách

SỞ TÀI CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 102 Trần Quý Cáp, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235 3811077 Email: stcquangnam@mof.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập